Bilimsel Program

 • » 10 Ocak 2019, Perşembe (Kurs) Detaylar İçin Tıklayınız...

  KoRoRa (Online Konvansiyonel Radyoloji ve Romatoloji Eğitim Modülü)
  Moderatör: Umut Kalyoncu
  20:30 - 21:30

  Kurs kontenjanı dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz...

 • » 11 Ocak 2019, Cuma Detaylar İçin Tıklayınız...

  08:00 - 08:30 Açılış ve Slayt Yarışması
  Umut Kalyoncu
  08:30 - 10:00 Hangi hastada şüphelenelim?
    Romatoid Artrit
  Hakan Emmungil
    Spondiloartritler
  Orhan Küçükşahin
    Vaskülit
  Fatma Alibaz Öner
    Sistemik Lupus Eritematozus
  Neslihan Yılmaz
  10:00 - 10:30 Kahve Molası
  10:30 - 12:00 Nasıl tedavi edelim? (Klasik ve dirençli hastada tedavi yaklaşımları)
    Romatoid Artrit
  Ediz Dalkılıç
    Spondiloartritler
  Yasemin Yalçınkaya
    Vaskülit
  Nilüfer Alpay Kanıtez
    Sistemik Lupus Eritematozus
  Bahar Artım Esen
  12:00 - 12:30 Romatizmal hastalık taklitçileri
  Şule Yaşar Bilge
  12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
  13:30 - 17:00 Profesörler ile Yuvarlak Masa Toplantısı
  13:30 - 14:30 Spondiloartritler
    1. Yıl Asistanları
  Gökhan Keser, Servet Akar
    2. ve 3. Yıl Asistanları
  Pamir Atagündüz, İsmail Sarı
  14:30 - 14:45 Kahve Molası
  14:45 - 15:45 Ailevi Akdeniz Ateşi
    1. Yıl Asistanları
  Özgür Kasapçopur, Serdal Uğurlu
    2. ve 3. Yıl Asistanları
  Eren Erken, Abdurrahman Tufan
  15:45 - 16:00 Kahve Molası
  16:00 - 17:00 Romatoid Artrit
    1. Yıl Asistanları
  Sedat Kiraz, Nevsun İnanç
    2. ve 3. Yıl Asistanlar
  İhsan Ertenli, Eftal Yücel
  17:00 - 17:15 Kahve Molası
  17:15 - 18:00 3 Slayt ile vaka paylaşımı (Klinik, Görüntü, Mesaj) (1)
    Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Uzmanı - Romatoloji Yan Dal Araştırma Görevlisi
  Ertuğrul Çağrı Bölek
    İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İç Hastalıkları Uzmanı - Romatoloji Yan Dal Araştırma Görevlisi
  Mustafa Erdoğan
    Marmara Üniversitesi İç Hastalıkları Uzmanı - Romatoloji Yan Dal Araştırma Görevlisi
  Ümmügülsüm Gazel
    Ankara Üniversitesi İç Hastalıkları Uzmanı - Romatoloji Yan Dal Araştırma Görevlisi
  Emine Gözde Aydemir Gülöksüz
    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İç Hastalıkları Uzmanı - Romatoloji Yan Dal Araştırma Görevlisi
  Erdal Bodakçi
    Dokuz Eylül Üniversitesi İç Hastalıkları Uzmanı - Romatoloji Yan Dal Araştırma Görevlisi
  Sadettin Uslu
  18:00 - 19:00 Fellow Sözlü Sunumları
  SS-001 Subglottik trakeal stenoz gelişen granülomatöz polianjiitis tanılı olgu
  Firdevs Ulutaş
  SS-002 Hiperinflamasyon kavramına bir örnek -erişkin still hastalığı tanılı bir olguda enfeksiyon tablosunun tetiklediği makrofaj aktivasyon sendromu 
  Ege Sinan Torun
  SS-003 Periferik fasiyal paralizi ile tanı alan sistemik lupus eritematozus olgusu
  Merve Uçar
  SS-004 Sistemik lupus eritematozusun nadir bir tutulumu - akut transvers miyelit
  Ege Sinan Torun
  SS-005 Nötrofil-lenfosit ve platelet-lenfosit oranları ile polimyaljia romatika ilişkisi
  Mehmet Levent Yüksel
  SS-006 Klinik ve ultrason remisyonu uyumlu mu? İnflamatuar olmayan hasta kaynaklı faktörlerin farklı remisyon tanımları üzerine etkisi
  Ümmügülsüm Gazel
  SS-007 Ankilozan spondilit hastalarında tümör nekrozis faktör-alfa inhibitörü tedavi yanıt prediktörleri ile hekim ilaç tercihi ilişkisi: Tek merkez retrospektif değerlendirme
  Seda Yürümez
  SS-008 Ankilozan spondilitli bir hastada nadir görülen bir bel ağrısı nedeni: Kemik metastazı
  İdil Kurut Aysin
  SS-009 Spondiloartrit dışı sakroileit nedeni olarak ilaç kullanımı; izotretinoin olgusu
  Gökhan Çağlayan
 • » 12 Ocak 2019, Cumartesi Detaylar İçin Tıklayınız...
  08:30 - 10:00 Romatizmal Hastalıklarda Komorbid durumlara yaklaşım
    Romatolojik hastalıklarda hipertansiyonun yönetimi
  Mustafa Arıcı
    Romatolojik hastalıklarda Diyabetes Mellitus'un yönetimi
  Kubilay Ukinç
    Romatolojik hastalıklarda osteoporoz yönetimi
  Zeynep Özbalkan Aşlar
  10:00 - 10:30 Kahve Molası
  10:30 - 12:00 Romatoloji Bölümü ile Göz, Nöroloji ve Göğüs Hastalıkları arasında karşılıklı konsültasyonlar
    Göz Bölümü: Üveit, sklerit, kuru göz hastasına yaklaşım
  Pınar Özdal
    Göğüs Hastalıkları: Bağ dokusu hastasında interstisyel akciğer hastalığına yaklaşım
  Deniz Köksal
    Nöroloji: Santral sinir sisteminde primer ve sekonder vaskülitler ve ayırıcı tanıları
  Aksel Siva
  12:00 - 12:30 TRD romatoloji yetkinlik değerlendirme sınavı sonuçları
  Ali Akdoğan
  12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
  13:30 - 17:00 Profesörler ile Yuvarlak Masa Toplantısı
  13:30 - 14:30 Vaskülitler
    1. Yıl Asistanları
  Kenan Aksu, Ömer Karadağ
    2. ve 3. Yıl Asistanları
  Fatoş Önen, Süleyman Özbek
  14:30 - 14:45 Kahve Molası
  14:45 - 15:45 Behçet Hastalığı
    1. Yıl Asistanları
  Ahmet Gül, Cemal Bes
    2. ve 3. Yıl Asistanları
  Gülen Hatemi, Vedat Hamuryudan
  15:45 - 16:00 Kahve Molası
  16:00 - 17:00 Sistemik Lupus Eritematozus
    1. Yıl Asistanları
  Murat İnanç, Süleyman Serdar Koca
    2. ve 3. Yıl Asistanları
  Veli Yazısız, Ali Akdoğan
  17:00 - 17:15 Kahve Molası
  17:15 - 18:15 Romatolojik hastalıklarda görüntüleme yöntemlerinin kullanılması
    Romatolojik hastalıkların tanı/ayırıcı tanısında Kraniyal MR görüntülemesi
  Elif Bulut
    Toraks bilgisayarlı tomografide intertisyel değişikliklerin değerlendirilmesi
  Kayhan Çetin Atasoy
    Romatolojik hastalıklarda PET/ BT ve PET/ MR uygulamaları
  L. Özlem Atay
  18:15 - 19:15 Fellow Sözlü Sunumları
  SS-010 Sjögren hastalarının demografik ve klinik özellikleri 
  Özlem Özdemir Işık
  SS-011 Romatoid artrit tedavisinde Tosilizumab deneyimi: HUR-BİO gerçek yaşam verileri
  Ertuğrul Çağrı Bölek
  SS-012 Behçet hastalığı olan erkek hastada siklofosfamid tedavisi sonrası akciğerde gelişen  kaviter lezyon vakası
  Alper Yıldırım
  SS-013 Periferik fasiyal paralizi ve işitme kaybı ile prezente olan granülomlu polianjitli olgu 
  Kevser Gök
  SS-014 Romatoloji hastalarında sosyal medya kullanımı
  Mustafa Erdoğan
  SS-015 Femoral arter anevrizması ile prezente olan behçet hastalığı olgusu
  Ali Karakaş
  SS-016 Enflamatuar myozitleri taklit eden Çölyak olgusu
  Belkıs Nihan Coşkun
  SS-017 Romatoid artrit seyrinde gelişen Kaviter Nodüller: Tedavi ile ilişki ve prognoz
  Aysun Aksoy
  SS-018 Relapsing polikondrit ve behçet birlikteliği: Magic sendromu
  Nurhan Güven

 • » 13 Ocak 2019, Pazar Detaylar İçin Tıklayınız...
  08:30 - 10:00 Yurtdışı deneyimi (4N1K; neden gittim, nasıl gittim, ne yaptım, ne kadar kaldım, kar-zarar dengesi)
    Oturum Başkanları: Ahmet Gül, Haner Direskeneli, Murat İnanç
  Konuşmacılar: İsmail Sarı, Abdulsamet Erden, Fatma Alibaz Öner
  10:00 - 10:30 Kahve Molası
  10:30 - 11:30 3 Slayt ile vaka paylaşımı (Klinik, Görüntü, Mesaj) (2)
    Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Uzmanı - Romatoloji Yan Dal Araştırma Görevlisi
  Nuh Ataş
    İstanbul Üniversitesi İç Hastalıkları Uzmanı - Romatoloji Yan Dal Araştırma Görevlisi
  Çiğdem Çetin
    Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH - Romatoloji Yan Dal Araştırma Görevlisi
  Ozan Cemal İçaçan
    Fırat Üniversitesi İç Hastalıkları Uzmanı - Romatoloji Yan Dal Araştırma Görevlisi
  Burak Öz
    Akdeniz Üniversitesi İç Hastalıkları Uzmanı - Romatoloji Yan Dal Araştırma Görevlisi
  İsmail Uçar
    Çukurova Üniversitesi İç Hastalıkları Uzmanı - Romatoloji Yan Dal Araştırma Görevlisi
  Esra Kayacan
  11:30 - 12:00 Kursun Genel Değerlendirmesi ve Kapanış
  Umut Kalyoncu, Timuçin Kaşifoğlu, Cemal Bes
 • » Profesörler ile Yuvarlak Masa Toplantısı - 1. Yıl Asistanları Grup İsim Listesi Detaylar İçin Tıklayınız...
 • » Profesörler ile Yuvarlak Masa Toplantısı - 2. ve 3. Yıl Asistanları Grup İsim Listesi Detaylar İçin Tıklayınız...
 • » Poster Sunumları Detaylar İçin Tıklayınız...
  Poster No Bildiri Ref Bildiri Başlığı Sunucu
  PS-001 0002 Ankilozan spondilit ve ıgg4 ilişkili hastalık birlikteliği: olgu sunumu Pınar Bora Karslı
  PS-002 0003 Sistemik lupus eritematozusda steroide dirençli intestinal psödoobstrüksiyon Sinem Nihal Esatoğlu
  PS-003 0005 Akciğer nekrozu ile başvuran takayasu arterit tanılı olgu  Hazan Karadeniz
  PS-004 0006 Sjögren sendromu ve nöromyletis optikanın birlikteliği Hasan Göğebakan
  PS-005 0008 Romatoid artritli hastada akciğerde kaviter lezyonlar Ayşe Ünal Engi̇nar
  PS-006 0009 Akciğer tutulumu olan henoch-schönlen purpura olgusu Fatih Albayrak
  PS-007 0010 Pankreas başı kitlesiyle tanı alan nadir bir sarkoidoz olgusu Mehmet Emin Derin
  PS-008 0011 Granülomatöz polianjiitis ilişkili gastrointestinal tutulum Gökhan Kabadayı
  PS-009 0013 Ankilozan spondilit ile birlikte görülen tekrarlayan polikondrit olgusu Önay Gerçik
  PS-010 0015 Makrofaj aktivasyon sendromu ile başvuran bir miliyer tüberküloz olgusu Mert Öztaş
  PS-011 0016 Certolizumab pegol’ün seronegatif spondiloartropatideki etkinliği, tek merkeze ait retrospektif veri Gül Güzelant Özköse
  PS-012 0017 Romatoid artritli hastalarda tofasitinib kullanımı; tek merkez deneyimi Didem Şahin
  PS-013 0018 Behçet sendromunda biyobenzer infliximab deneyimi: 6 hastalık vaka serisi Elif Dinçses 
  PS-014 0020 Bilateral boyun şişliği ile başvuran genç kadın hastada sarkoidozun parotis ve submandibuler bez tutulumu Yeşim Erez
  PS-015 0022 Juvenil idiopatik artrit’i taklit eden primer hipertrofik osteoartropati olgusu: yeni tanımlanan slco2a1 mutasyonu ve görüntüleme bulguları eşliğinde.  Serdar Sezer
  PS-016 0023 Takrolimus tedavisi ile izlenen dirençli takayasu arteriti olgusu  Sinem Burcu Kocaer
  PS-017 0024 Spondiloartrittlerde etanercept deneyimi: hur-bio gerçek yaşam verileri Emre Bilgin
  PS-018 0025 Kanser ilişkili miyozit olgusu Zeynel Abidin Akar
  PS-019 0026 Psikoz ile prezente olan sle ve ttp olgusu  Zeynep Toker Dincer
  PS-020 0027 Pulmoner vasküler tutulumlu behçet hastalığı olgusunda fdg-pet/bt kullanımı Numune Aliyeva
  PS-021 0028 Romatoid artrite bağlı plevral efüzyon olgusu Burak Karakaş
  PS-022 0030 Multifokal idiopatik sklerosisli bir vaka sunumu Ali Nail Demir
  PS-023 0035 Mikroanjiopatik hemolitik anemi ile birlikte prezente olan,  miyozit spesifik antikor pozitif Dermatomiyozit  olgusu  Sarvan Agamuradov 
  PS-024 0036 Renal subkapsuler hematom ile presente olan poliarteritis nodosa ve ailesel akdeniz ateşi birlikteliği  Ozan Cemal İçaçan
  PS-025 0039 Juvenil idyopatik artiti taklit edebilen nadir bir hastalık: spondiloepifiziyal displazi Sibel Öksen
  PS-026 0040 İki nadir hastalık olan takayasu arteriti ve crohn hastalığının birlikte görüldüğü olgu sunumu Sema Kaymaz Tahra
  PS-027 0044 Taenia Saginata İle Mortal Seyreden Granülomatozisli Polianjitis Olgusu Tuğba Ocak
  PS-028 0045 Tekrarlayan Trombozla Gelen Klinefelter Vakası: Nadir Bir Olgu Burcu Yağız
  PS-029 0047 Miyozit ile prezente olan bir sistemik skleroz olgusu Gizem Kaynar
  PS-030 0048 İnfliksimab İlişkili İnterstisyel Akciğer Hastalığı: Olgu Sunumu Berna Yurttaş