Bildiri Gönderimi

Son Gönderim Tarihi: 3 Aralık 2018

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları 

Bildiri özetleri Word formatında, e-posta yolu ile [email protected] adresine gönderilmelidir. Tüm bildiriler poster bildirisi olarak kabul edilecektir.

Yazım Kuralları

  1. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
  2. Özet; amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
  3. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelimeyi geçmemelidir.
  4. Bildiriler Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
  5. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan yazılmalıdır.
  6. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  7. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
  8. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır)
  9. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
  10. Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.